Våra gymnasieprogram

Högskoleförberedande program

De högskoleförberedande programmen ska förbereda dig för vidare
studier på högskola/universitet inom en mängd olika områden.
På Brobyskolan erbjuder vi följande högskoleförberedande program:

Ekonomiprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet

Yrkesprogram

Yrkesprogrammen ska förbereda dig för ett specifikt yrke så att du
har möjlighet att börja jobba direkt efter utbildningen.
Arbetsplatsförlagt lärande, APL, finns på alla yrkesprogram. APL
innebär att utbildningen flyttas från skolan till ett eller flera företag
under minst 15 veckor av din utbildningstid.
På Brobyskolan erbjuder vi följande yrkesprogram:
Hotell- och turismprogrammet
Industritekniska programmet