Framtidsskolan – Där vi testar & recenserar verkligheten i hem miljö

Framtidsskolan är idag en gymnasieskola med 5 program, cirka 230 gymnasieelever. Skolan är även ansvarig för den komunala vuxenutbildningen. Gymnasieskolan i sin nuvarande form startade 1993 med 5 program och vår ambition är att växa ytterligare, i första hand för att ge våra egna ungdomar i kommunen ett bredare programutbud i de teoretiska programmen.

Men skolans historia börjar inte 1993, den är mycket äldre än så. Här nedan kan Du följa skolans utveckling i koncentrerad form från den ringa begynnelsen 1938 och fram till idag.

De uppgifter som ligger till grund för historiken bygger på samtal med förre rektorn Martin Sundholm som var verksam på skolan 1958-1973. För den som är intresserad att ta del av ytterligare uppgifter hänvisas till de årliga verksamhetsredogörelser som finns bevarade från skolans start och till mitten av 1970-talet.

Den ringa begynnelsen

1938 startade de första kommunalt anordnade utbildningsinsatserna av yrkesinriktad karaktär vid sidan av det obligatoriska skolväsendet i Sunne. Det handlade om kurser i maskinskrivning, sömnad och vävning. Målgruppen var flickor och kvinnor och en av målsättningarna var att höja ”husmoderskompetensen”. Det är oklart vem som var initiativtagare till att dessa kurser kom till stånd, men en av lärarna på HF (högre folkskolan) vid namn Wiklund blev tidigt engagerad. Utbildningarna hade ingen fast lokal att tillgå utan fick förläggas till olika platser i samhället.

Kursverksamheten pågick under hela 40- och 50-talet. De kunskaper som kursdeltagarna fick kom säkerligen väl till pass med tanke på de knappa villkor som rådde för hushållen under de följande krigsåren och under efterkrigstiden.

Yrkesskolan formas
I slutet av 50-talet rådde stor ungdomsarbetslöshet. 1958 tas initiativ i kommunen för att inrätta en yrkesskola. Detta hade skett några år tidigare i Torsby och Sunne ville inte vara sämre. Då Martin Sundholm fick reda på vilken person som var påtänkt för uppgiften att organisera verksamheten, reagerade han och andra lärare i kommunen på detta eftersom de ansåg att en utbildad lärare borde engageras för uppgiften och inte en mejeriföreståndare som var på förslag. Martin tog mod till sig och ringde upp överlärare Einar Jansson och framförde sina egna och kollegornas synpunkter. Senare samma kväll ringde Einar Jansson upp Martin Sundholm och erbjöd honom uppdraget.

Martins avsikt med sitt samtal var ej att själv få uppdraget. Han tjänstgjorde som folkskollärare i Sunne tätort sedan 1950 och hade tidigare verkat i Rottnesund från 1931. Då frågan ställdes ville han ha betänketid och då han kommit fram till ett beslut att ändå anta utmaningen ställde han vissa krav. Det viktigaste var att bli tjänstledig från sin dåvarande befattning för att kunna planera verksamhet vid den blivande yrkesskolan.

Martin fick som han ville och planeringsarbetet påbörjades höstterminen -58 med den egna sängkammaren som rektorsexpedition. Arbetet innebar att börja från noll. Verksamhetens innehåll, lokalfrågor, behovsinventering och rekrytering av lärare var de viktigaste uppgifterna. Han tog kontakt med Hillman i Torsby för att få idéer och råd.

Det var viktigt att så snabbt som möjligt komma igång med verksamhet och därför inriktades arbetet först på att starta terminskurser. I januari -59 startades detaljhandelskurs, kontorskurs samt husmodersskola. Verksamheten förlades till tre olika byggnader. Den gamla sockenstugan fick inrymma kurser i detaljhandel och kontor och i Åmbergs gamla skola anordnades matlagningskursen medan övriga moment i husmodersskolan förlades till en annan byggnad i anslutning till Åmbergs skola. Verksamheten fick namnet Sunne yrkesskola.

Både lokaler och terminskursupplägget var dock provisorier och parallellt pågick en planering för det långsiktiga lokalbehovet och inriktning mot tvååriga kurser. Det fanns då som nu delade meningar om utbyggnadstakt och inriktning av kursutbudet. Då Martin föreslog att en kontorsutbildning borde inrättas fanns ett visst motstånd mot detta inledningsvis, främst beroende på att en liknande utbildning redan pågick på dåvarande samrealskolan.

Skolbyggnaderna tar form
1959 togs det första spadtaget till egna lokaler för yrkesskolan. Detta år byggdes den första delen av nuvarande Framtidsskolan, de lokaler där Industriprogrammet nu nyttjar. Här startades en 2-årig verkstadskurs, men svetsmomenten genomfördes vid Mekaniska Verkstad.

1962 uppfördes nuvarande skolans huvudbyggnad. Den ettåriga kontorskursen förlades till den del av skolan där expeditionen och lärararbetsplatserna nu ligger. I mellansektionen (nuvarande huvudentrén) huserade detaljhandelskursen och i västra delen bedrevs husmodersskola som sedermera övergick i en hemteknisk utbildning.

1963-64 byggs fordonslokalen för att inrymma en 3-årig verkstadsskola för bilmekaniker med inriktning mot bil och traktor. Behovet av mekaniker ökade under den här tiden då bilen alltmer började bli var mans egendom och inom jordbruket ökades mekaniseringsgraden och därmed maskinparken.


 

Elevarbete om hur tandblekning flyttade från tandläkare till hemmet

Jonas i det Socialvetenskapliga programmet inriktning Ekonomi årskurs 3 har gjort ett elevarbete i Ung Företagssamhet om tandblekningsbranschen. Att bleka tänderna hemma är något allt fler och fler gör, och marknaden har flyttats från tändläkaren in i badrummet. Jonas har tagit reda på mer.

Tandblekning hemma – En bransch i förändring med målsättning att få vita tänder till vilket pris som helst

Sedan Läkemedelsverket klubbade igenom 2012 att peroxider inte får användas i tandblekning hemma har branschen stannat upp. LKVs beslut grundades i ett EU direktiv, då många som sålde tandblekningar valde att märka om dem som medicintekniska produkter. Istället för kosemtiska. Medicintekniska produkter går under andra regler och bestämmelser i EU, som inte är lika skärpta som kosmetiska. Bland annat är toleransvärden och djurtester inte lika hårt kontrollerade, då dessa substanser enbart skrivs ut och används i kontrollerade situationer.

Flera säljare av tandblekning var tvungna att omvärdera sin affärsmodell då de köpte in mycket stora volymer från östeuropeiska och asiatiska länder. Då kunde man köpa in white stripes för så lite som 0.1USD för en större batch. Minimum kvantitet var ofta 2000 stycken och ju fler du köpte deste billigare blev det. Dessa white stripes såldes för 200-500 kronor till den svenska marknaden. Dessa tandblekningar innehöll peroxider och blev således oanvändbara på den europeiska marknaden. Bara i Sverige hade vi närmare ett 100-tal små butiker online och på postorder som sålde dessa tandblekningar. Effekten av peroxider leder ofta till att man får ilningar i tänderna eller inflammerat tandkött.

Att bleka tänderna hemma idag

Att bleka tänderna hemma idag är mycket säkrare än vad det var för ett par år sedan. Sedan peroxiderna bannlystes är dagens tandblekningsgel mycket mer avancerad och genomgår långa forskningsprocesser innan de säljs till konsumenter.

Priset är för tandblekning är fortfarande desamma och varierar på 200-600 kronor, vilket får en att fundera på vad tillverkningskostnaden för en tandblekning verkligen är. Om man för tre år sedan kunde köpa tandblekning på nätet för mindre än en halv dollar och sedan sälja för 200-500 kronor, så är skillnaden mot idag inte speciellt stor. Tillverkningskostnaden av tandblekning med skena eller gel måste med andra ord vara mycket låg.

Vilken tandblekning hemma är bäst?

Att hitta rätt tandblekning 2015 är inte helt enkelt – Efter peroxidbannlysningen så minskade utbuded och gjorde att det bara fanns kvar de största aktörerna. Exempelvis Dentway. Förut nischade sig återförsäljarna mer genom att bara sälja tandblekningspennor, starter kit eller white stripes. De kunde även differentiera sig genom gratisfrakt, rabatterbjudanden eller prenumeration på tandblekning.

Idag finns det traditionella e-shoppar som säljer fulla segment av blekningspennor, starter kit och white stripes. Vilken metod av tandblekning som passar dig bäst är passerad på hur snabbt man vill ha resultat jämförelse mot hur genomgående tandblekningen ska vara. Med ett starter kit lyckas du bleka hela munnen, medans en tandblekningspenna eller white stripes bara kommer åt där du når med penseln, eller där remsorna sitter emot tänderna. Tandblekningspennor och tandblekningsremsor innehåller ofta en starkare blandning av blekningsgel och ger således ett snabbare resultat.

Dentway tandblekning

Dentway säljer två av de ovannämnda produkterna och är ett företag som har gått i bräschen för tandblekning hemma. Något som är ovanligt inom tandblekningsbranschen är att de faktiskt har bra kundtjänst. Dentways kundtjänst sträcker sig från e-post, live chatt, vanlig telefon samt en legitimerad tandhygienist som svarar på alla ens frågor man kan tänka ha om tänderna. Dentway är också certifierade med Trygg E-handel vilket är lite av en måttstock 2015 på om man är en seriös e-handlare eller inte.

Vita Tanden har skrivit en Dentway recension och flera Dentway test. I samtliga test får de mycket bra betyg.

Dentway Starter kit – Tandblekning med skena som ger vita och vackra tänder på kort tid. Resultatet ses efter fyra blekningar. Vita Tanden har skrivit en specifikt Dentway starter kit recension.

Dentway Whitening Stripes – Dentway Whitening Strips är en mycket bra tandblekning. Den innehåller inga peroxider och ger resultat redan efter första blekningen med tandblekningsremsorna. Att bleka tänderna med Dentway Whitenings Stripes ger ett långvarigt vitt resultat och är mycket priseffektiv om man ställer sig frågan; bleka tänderna kostnad.

Sammanfattningsvis om tandblekningar för hemmabruk

Att köpa tandblekning 2015 är idag mycket av en smakfråga. Ska det gå fort, bli vitt eller vara billigt är de punkter du bör tänka på.

Men läs ett bäst i test så kommer du fram till svar.


 

Elevarbete om hur personlig assistans har utvecklats

Per Andersson i det Socialvetenskapliga programmet årskurs 3 har gjort sitt specialarbete om utvecklingen av personlig assistans. Personlig assistans har sin grund i LSS lagstiftningen från 1994. Personlig assistans är en individuell personlig hjälp som är avgörande för många med funktionsnedsättning